מנהלת מערך תקשורת, הסברה ודוברות - רות רנרט

מערך תקשורת, הסברה ודוברות

סקר "יפעת" - תדמית חיובית ויחס אוהד ל"מקורות" מהציבור

 

על פי סקר התדמית ודעת הקהל האחרון של חברת "יפעת", שהתייחס לרבעון השלישי של שנת 2014, סוקרה קבוצת "מקורות" ב-70 אייטמים בתקשורת האלקטרונית והכתובה! מן הסקר עולה שרוב הסיקור על "מקורות" בתקשורת - 74% - הוא חיובי ונטרלי.
גם בבדיקת יחס הציבור ל"מקורות" נמצא כי בסך הכול היחס בציבור אוהד מאוד: ל-67% מהציבור יש דעה חיובית ונטרלית על "מקורות".
בסקר האחרון נבדק גם נושא יוקר תעריפי המים ונמצא כי 60% מהציבור חושבים שתאגידי המים הם אלה המשפיעים בצורה מכרעת על גובה תעריפי המים במדינה. 30% חושבים שהממשלה היא האחראית ורק פחות מ-7% מהציבור רואה ב"מקורות" אחראית לגובה התעריפים. בעניין הוגנות התעריף נמצא כי הציבור רואה את חלקה של "מקורות" בתעריף המים 'הוגן' יותר מאשר 'לא הוגן'.

ממצאי הסקר מראים כי כמו בשנים האחרונות, גם בשנת העבודה 2014 המשיכה קבוצת "מקורות" ליהנות מתדמית תקשורתית חיובית, וזאת כתוצאה מעשייה תקשורתית מידתית, אך בעלת נראות גדולה.

תפקידו של מערך התקשורת, ההסברה והדוברות של קבוצת "מקורות" הוא לתמוך באסטרטגיה של הקבוצה, שגיבשו ההנהלה והדירקטוריון. עיקרה של האסטרטגיה: פיתוח עסקי בארץ ובעולם, הפיכת קבוצת "מקורות" לקונצרן גלובלי והמשך ביסוס מעמדה כשחקן מרכזי במשק המים הישראלי.
בין הפרויקטים בעלי הנראות הגדולה שהפקנו לצורך כך בתקשורת האלקטרונית בשנה החולפת ניתן לציין יוזמות אלו: 34 פינות בתוכנית "לילה כלכלי", שייצרו מותג של כלכלת מים אותו הובילה "מקורות"; צילום פרק הפתיחה של "המרוץ למיליון" באתר "אשכול" לציון יובל 50 שנים ל"מוביל הארצי"; סרט בערוץ ההיסטוריה על הקמתו של "המוביל הארצי"; סרט לערוץ הטיולים, לשיווק מרכז המבקרים באתר "אשכול" ולציון יובל 50 שנים ל"מוביל הארצי"; שיתופי פעולה עם קמפיינים מובילים של גופים ממשלתיים אחרים (משרד הכלכלה) ועוד.

פרויקטים אלו הביאו להמשך ביסוסה וחיזוקה של תדמיתה הטובה של "מקורות", דבר המאפשר להתגבר גם על פרסומים נקודתיים בעלי גוון ביקורתי ולהמשיך להיות מבודלים ביחס לחברות ממשלתיות אחרות מתחום התשתית. על מנת להמשיך ולמנף את תדמיתה הטובה של "מקורות", כפי שבאה לידי ביטוי בסקר, המשכנו לתת דגש בתקשורת להיבטים תפעוליים, טכנולוגיים, עסקיים ולאומיים מחד, ומאידך נמנענו מעיסוק תקשורתי בתעריפים - נושא המקושר, כאמור, עם תאגידי המים והממשלה.

בשנות העבודה 2015 ו-2016 נמשיך לקדם את תדמיתה החיובית של קבוצת "מקורות", גם אם ניאלץ להתמודד מדי פעם עם ביקורת בתחומים שונים. הפרויקטים התדמיתיים ייתנו מענה ותמיכה ליעדים העסקיים וההנדסיים של הקבוצה ויסייעו בהמשך ביסוס מעמדה של קבוצת "מקורות" כגורם גלובאלי מקצועי ומוביל, בעל השפעה על משק המים בישראל ועל התרבות ההנדסית. זאת לצד חיזוק מעמדה של קבוצת "מקורות" כרלוונטית לאזרח בחיי היום-יום שלו, על מנת להמשיך ולזכות באהדת הציבור ביום פקודה.


                                                                                                                                                                                                                               
בברכה,       

רות רנרט
דוברת


מקורות ב"המירוץ למיליון":

ערוץ ההיסטוריה, "המוביל הארצי":

לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה