סמנכ"ל להנדסה וטכנולוגיה – אברום בן יוסף

סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיה

בטיחות

אשר שוקרון ואיתי אלון – מרחב צפון

יחידת הבטיחות ויחידת מ.מ. מידע - מטֶה

אפליקציה לטלפונים ניידים
אחד הנושאים עליהם יש לתת דגש בהטמעת תרבות בטיחות בארגון הוא להבטיח נגישות להנחיות בטיחות לכל מי שנדרש להן, בהתאם לעיסוקו.
חברות רבות מתמודדות עם הבעיה ומפרסמות את הנחיות הבטיחות בדרכים שונות, ביניהם לוחות מודעות, 
הדרכות וכו'.
אשר שוקרון ואיתי אלון ממרחב הצפון הציעו רעיון: ליישם אפליקציית בטיחות בטלפונים ניידים!
לאחר בדיקת העניין בשיתוף יחידת מ.מ.מ. הוחלט ליישם את הרעיון ואף להרחיב אותו.

האפליקציה, שהושקה לפני מספר ימים, מאפשרת מספר פעולות מרכזיות:
א. צפייה בטלפון: צפייה מיידית מהטלפון בעשרות תקצירי הוראות שנרשמו ביחידת הבטיחות, בדגש על טבלאות מרכזות והוראות קצרות וממוקדות, שמאפשרות לעובד בשטח לקבל את המידע הנדרש באופן קל, זמין וממוקד.
ב. מערכת לקריאת ברקוד: על כל שלטי חומרים מסוכנים (חומ"ס) בחברה (השלט הכתום המוכר) יהיה בר קוד (QR), שסריקתו תעלה אוטומטית לטלפון הסלולארי את לוח הבטיחות של החומר, כולל הנחיות התנהגות בשגרה ובחירום.
ג. טלפונים חיוניים: לחיצה על כפתור באפליקציה תקשר את העובד, ללא צורך בחיפוש או חיוג, לגורם חירום חיצוני או פנימי, בהתאם לצורך.

יישומים אלה ואחרים שיוטמעו באפליקציה בהמשך, לוקחים את תחום הבטיחות לעידן חדש ו"מקורות" למעשה הינה חלוצה וחדשנית ביישום מסוג זה.

מצגות להטמעת הוראות מהנדס ראשי ותחומי עיסוק

במסגרת הטמעת הנחיות הבטיחות פותחו ביחידת הבטיחות 17 מצגות להטמעת הוראות מהנדס ראשי בתחום הבטיחות.
היעד הוא שלכל הנחיית בטיחות בעת ביצוע עבודה המחייבת מידע אודות התנהגות מסוימת (להבדיל מהוראה מנהלתית), תהיה מצגת המפשטת את ההוראה ומאפשרת למנהל ללמד ולעובד ללמוד את ההוראה באופן קל ופשוט.
בנוסף, הוכנסו לפורטל 7 לומדות להדרכת עובדים בהתאם למקצוע/עיסוק, המיועדות בעיקר לעובדים חדשים, לעובדים שעברו תפקיד או לצורך רענוני הבטיחות.
מצגות ולומדות אלו באות בנוסף ל-3 סרטים לעובד חדש שהופקו לאחרונה, שיש להציג אותם בפני כל עובד חדש המתחיל לעבוד בחברה או בפני עובדים שעברו תפקיד והם עוסקים בנושאים הבאים:

 • עובד משרד
 • עובד שדה
 • מנהל שדה ומהנדס

סרטים אלו מרכזים בפני העובד החדש את מדיניות הבטיחות וההנחיות הבסיסיות המחייבות בחברה, ואת תרבות הבטיחות הנהוגה בה.

כלים אלו ואחרים, עליהם שוקדים ביחידת הבטיחות, יבטיחו הטמעה של תרבות בטיחות בחברה.

 


 

ניהול מערך ההדברה ב"מקורות"
 

מאת: מירב מגל - מנהלת המחלקה להגנת מקורות המים והסביבה, יחידת איכות המים

מזה שנים רבות מתנהלת פעילות של הדברת מזיקים במרחבים השונים של "מקורות", בין אם זה נעשה על ידי עובדי חברת "מקורות" או על ידי קבלנים חיצוניים.
עבודה זו של הדברה כוללת תהליכי שינוע, אחסון ושימוש בחומרים המוגדרים ברובם כחומרים מסוכנים בתחיקה הישראלית, ומחייבת עמידה בדרישות רגולטוריות חמורות, הכוללות שימוש באמצעים הנדסיים שונים ונוהלי עבודה קפדניים.
הסיכונים העיקריים בעיסוק בחומרי הדברה הם שניים:
    •    זיהום מקורות מים מחומרי הדברה עקב שפיכת חומרים או הימצאות עקבות של חומרים אלו במי השתייה
    •    תרחיש בטיחותי או סביבתי - אירוע של תקלה או תאונה שיגרמו לפגיעה בחיי עובדים או קבלנים אשר נחשפו לחומרים

לאור זאת הוחלט ביחידת איכות המים לבצע פרויקט לניהול מערך ההדברה ב"מקורות". פרויקט זה מבוצע לראשונה בחברה, והוא ייעודי לתחום זה של עיסוק בחומרים מסוכנים.
לצורך ביצוע הפרויקט הוגדרו המטרה והיעדים הבאים:
מטרת על - קביעת שיטות אחידות בטיפול בנושא ההדברה במקורות תוך עמידה בדרישות החוק

יעדים

1. שימוש בחומרי הדברה מותרים לפי נוהל בטיחות וסביבה מעודכן
2. קביעת נוהלי עבודה בתחום ההדברה וסגירת פערים בהתאם לרגולציה בנושא:

    •    היתר רעלים - בהתאם לחוק החומרים מסוכנים 1993, תקנת סיווג ופטור 1996
    •    מרחקי הפרדה לחומרי הדברה - בהתאם לחוזר מנכ"ל הגנת הסביבה, מרץ 2014
    •    שינוע חומרי הדברה - בהתאם לתקנות שירותי הובלה 2001

לצורך עמידה ביעדים אלו נשכרה חברת "הזמט בע"מ", חברה חיצונית המתמחה בתחום החומרים המסוכנים, בטיחות וסביבה, ויחד עם יחידת איכות המים ומהנדסי איכות המים במרחבים ובחבל הירדן, הוחל בביצוע העבודה לפי אבני הדרך הבאות:
    •    ביצוע ישיבות התנעה עם אנשי מפתח בכל אחד משלושת המרחבים ובחבל הירדן
    •    ביצוע סיורים במחסנים ובאתרים מייצגים ללמידת המצב הקיים
    •    הכנת סקר "מצב קיים" בכל הקשור לחומרי הדברה במקורות (אחסון, שינוע ואופן השימוש)
    •    הערכת סיכונים והגדרת פערים בכל מרחב ובחבל הירדן
    •    בדיקת אגרונום לגבי סוגי החומרים בהם ניתן להשתמש בכל מרחב ובחבל הירדן
    •    ביצוע פעולות מתקנות וסגירת הפערים
    •    הכנת המלצות לשיפור מערך הבטיחות ואיכות הסביבה בעבודה עם חומרי הדברה
    •    קביעת נוהלי עבודה אחידים והכנת הוראות בנושאים:
    •    בחירת חומרי ההדברה בהם משתמשים
    •    אחסון ושינוע חומרי הדברה (חומ"ס)
    •    אופן יישום החומרים תוך מניעת פגיעה באיכות מים

צפי לסיום הפרויקט - סוף שנת 2014.
תפוקות הפרויקט יצמצמו את הסיכונים הכרוכים בעיסוק עם חומרי הדברה, תוך יצירת שיטות אחידות במרחבים, אשר ניתן יהיה לנטרם במבדקים תקופתיים.

 


 

תוכנת מבחני שדה למשאבות

מאת: אבי יוסקוביץ, שירותי הנדסה

תוכנת מבחני שדה למשאבות אוגרת את נתוני הפעילות של יחידות השאיבה במתקני חברת "מקורות" בכל הארץ.
התוצאות המתקבלות מהמבחנים מציגות תמונה של קצב בלאי ציוד השאיבה במהלך תקופת הפעילות. המידע מועבר למהנדסי האחזקה לצורך תכנון עתידי של מועדי החלפה ושיפוץ משאבות הצורכות אנרגיה מיותרת בעת עבודתן, במטרה לחסוך בהוצאות הגבוהות של עלות אנרגיית השאיבה.
דוחות יעילות יחידות השאיבה המופקים מהתוכנה משמשים כבסיס הדיווח למשרד האנרגיה והמים, זאת במסגרת התקנות לחיסכון באנרגיה (בדיקת נצילות אנרגטית במתקני שאיבה), המגדירות גם את תנאי הבדיקות להן נדרשת חברת "מקורות".
במהלך השנים פותחו מספר אפליקציות למעקב על יחידות השאיבה. מאחר שלא נתקבל מענה הולם, כל מרחב השלים את המידע בדרכים משלו.
לפני כשנתיים הוחלט על פיתוח תוכנה מהיסוד, על גבי פלטפורמת ה-SAP.
האפיון הנדרש ליצירת כלי עבודה טכני יעיל וחדשני הושלם בתוך החברה, בהובלת מהנדסי מחלקת המכונות במטה ובשיתוף נציגים מכל המרחבים ומערכות מידע. הפעילות והאחריות המשותפת של כל הגורמים הנ"ל הביאה לניצול הידע והניסיון הרב שנצבר בחברה לטובת הפרויקט, כמו גם להתנהלות אחידה ושיתוף פעולה פורה בין כל המרחבים.
התוכנה עלתה לאוויר לפני כשנה וחצי וניתנת לצפייה לכל משתמשי. ה-SAP. התוכנה מופעלת מתוך ה-SAP, משולבת במודול האחזקה וכוללת גם תצוגה גרפית. חשוב לציין שפיתוח תצוגה גרפית ב-SAP נחשב לתהליך מורכב והושקעו בו מאמצים רבים.


התרשים מתאר את הירידה בנצילות ובלחץ המשאבה בין השנים 2011-2014 בתחנת לטרון יחידה 6
קבוצת העקומות העליונה - נצילות %, קבוצת העקומות התחתונה - עומד במטרים
הצבע הסגול (העליון) - בדיקת המשאבה שנערכה במכון היצרן בתאריך 03.05.2011
הצבע האפור (האמצעי) - מבחן שדה למשאבה בתאריך 06.08.12
הצבע השחור (התחתון) - מבחן שדה למשאבה בתאריך 17.07.14

הפעילות בימים אלה  מתמקדת בהטמעת התוכנה על ידי הדרכות, תמיכה צמודה, טיפול בבאגים ותכנון שיפורים להמשך.
מבחני השדה למשאבות כוללים מדידות של מפלסי המים, לחץ, ספיקה, הספק, מהירות סיבוב, זרם ומתח בתנאי עבודה משתנים.

ב"מקורות" יש סה"כ קרוב ל-2000 משאבות פעילות. מערכת מבחני המשאבות מאפשרת מעקב רציף אחר השתנות היעילות שלהן ונקיטת פעולות יזומות לטיפול במשאבות שבהן מסתמן שמתפתחת בעיה. מתכונת כזו נקראת אחזקה חזויה. בשנים הקרובות יש כוונה ליישמה בסוגי ציוד נוספים כך שפעולות האחזקה יהיו ממוקדות ויעילות יותר, בהתבססן על אינדיקציות רציפות/תקופתיות שיגידו מה צריך לעשות ובאיזה תזמון.

 


 

היערכות לחורף 2014-2015 בחברת "מקורות"

מאת: שמעון ראש, מנהל יחידת מל"ח

חברת "מקורות" נערכת על דרך השגרה לאיומי ייחוס ולתרחישים שונים, הכוללים אירועים מלחמתיים, רעידות אדמה, איומי סייבר, אירועי מזג אוויר קיצוניים, צונאמי, הפרעות תקשורת וזיהום מקורות מים.
בהתייחס לאיום הייחוס למזג אויר קיצוני, היערכות החברה נשענת במידה רבה על לקחי אירוע הסופה שפקדה אותנו בדצמבר 2013. כזכור, אירוע הסערה היה אירוע חריג, שממדיו לא נצפו כראוי.
הודות להיערכות המתמדת לכלל תרחישי האיום, חברת "מקורות" צלחה את הסופה עם תקלות בודדות ומינוריות באספקת המים.
יחד עם זאת, לאחר הסופה התקיים הליך הפקת לקחים ברמה הלאומית, שחברת "מקורות" הייתה שותפה לו. הליך דומה התקיים בתוך "מקורות".
לקחי הסופה יושמו בחברה בהיבט של עדכון נהלים, חיזוק מערך הקשר-דיבור הקיים בחברה, שיפור אמצעי נגישות לעובדים, הרחבת מערך הדיזל גנרטורים (ד"ג) והשלמת פערים ברכש ובציוד ייעודי, וזאת על מנת לשפר את מוכנות החברה לאירועים דומים בעתיד.
 

אופן היערכות החברה לחורף

 • פק"ל (פקודת קבע ליום קרב) "זמן יקר" – עודכן הפק"ל, וניתנה התייחסות להתרעה מפני מזג אוויר קיצוני.
 • חיזוק מערך קשר-דיבור מול גופי התשתית - הותקן מכשיר קשר מסוג "ברק כתום" במטה החברה. המכשיר מאפשר קשר ישיר לפקע"ר (פיקוד העורף), לחח"י (חברת החשמל) ולמשטרה.
 • החברה ממשיכה להצטייד במכשירי טלפון לווייניים על אלה הקיימים, לצורך הגדלת היתירות בתחום קשר-דיבור.
 • סטאטוס מלאי הסולר וזמינות ד"ג לחירום – מִדי יום מתפרסם דו"ח יומי המפרט את מלאי הסולר וסטאטוס תקינות וזמינות הד"ג בחברה. הדו"ח מייצר תמונת מצב אמיתית של מערך הד"ג ומלאי הסולר בחברה.
 • השתתפות פעילה בכל הפורומים הנוגעים להיערכות לחירום בכלל ולקראת מזג אוויר קיצוני בפרט, לצורך חיזוק שיתוף הפעולה עם כלל גופי התשתית.
 • השתתפות פעילה בתרגילים שמבצעת רשות המים בתאגידי מים ורשויות מקומיות, לצורך חיזוק הקשר והעמקת השת"פ בחירום.
 • מופצות התראות בדבר שיטפונות בזק או מזג אויר קיצוני לאזורים הרלוונטיים, ומתקיימות הערכות מצב בהתאם לתחזיות.
 • חולקו אישורי מעבר לחירום לכל בעלי התפקידים בחברה, כך שברגע האמת יוכלו עובדי החברה להגיע לכל אתר בהתאם לצורך.
 • הגדלת מערך הד"ג – אושרה ברשות המים תוכנית החברה להצטיידות בעוד 93 ד"ג חדשים, אשר ישפרו את מענה החברה בחירום למצבים של שיבושים באספקת החשמל הסדירה, ויבטיחו המשך אספקת מים סדירה ללקוחות החברה. בימים אלה התפרסם המכרז הראשון לרכישת 15 ד"ג חדשים מתוך ה-93 אשר עתידים להירכש בשנים הבאות.
 • החברה ממשיכה להצטייד ברכבי 4X4 לעובדי השדה.
 • נרכשו שרשראות לרכבים לצורך נסיעה בשלג, וביגוד וציוד חורף לעובדים.


פעולות אלה בדומה לפעולות אחרות בתחומים שונים אשר נעשים בחברה, תפקידן להבטיח רציפות תפקודית והמשכיות עסקית ברגע האמת.

 


 

הוספת מערכות להתרעה מוקדמת על חדירת זיהום למי שתייה

מאת: ד"ר שי עזרא, מנהל מחלקת ביטחון מים -  יחידת איכות המים, מטה

 

מערכות אספקת המים חשופות למגוון רחב של איומים כתוצאה מפעולות טרור, תקלות תפעול וכו’. בשל הסיכון הגדול הכרוך באירוע זיהום מים, יש צורך להרחיב את מערך הניטור ואת טווח המזהמים המנוטר.
לאחר שהסתיים בהצלחה מחקר לבחינה והטמעה של מערכות ניטור המבוססות על ניתוח של בליעת המים בתחום האולטרה סגול והנראה (UV/Vis) של חברת S::CAN, הוחלט על ידי הנהלת החברה להרחיב את השימוש במכשיר לצמתים מרכזיים נוספים במערכת האספקה.

מכשיר ה-Specto::lyser של חברת S::CAN יכול לזהות חדירה של מזהמים כימיים למים, ובעיקר מזהמים אורגניים. המכשיר הרציף סורק את בליעת המים בתחום רחב של אורכי גל. על בסיס הבליעה המכשיר מודד את עכירות המים, ריכוז החנקות וריכוז כללי של הפחמן האורגני במים. בנוסף, המכשיר מזהה התנהגויות חריגות  בבליעת המים ומייצר התרעה כאשר התנהגות המים לא מוכרת. תכונה זו  מאפשרת זיהוי של מספר בודד של מיליגרמים לליטר של מזהמים אורגניים. בחינה של גרסה משודרגת של המערכת הראתה כי המערכת הצליחה לזהות חלק גדול מהמזהמים (80%) גם בריכוזים של 0.25 מג"ל.

 

לאחרונה סוכם עם חברת  S::CAN על השאלה של סנסור מסוג חדש לצורך בחינתו ב"מקורות". ה- I::SCAN מתבסס על נורות LED כמקור אור ומודד עכירות, צבע ו-TOC. יכולות הזיהוי של ה- I::SCAN נמוכות מאלו של מכשיר ה-UV-Vis, אך מחירו נמוך יחסית. "מקורות" מתעתדת לבדוק התקנה של המכשיר בתחנת ניטור רגילה ובתוך צינור האספקה. אם תצליח ההתקנה בצינור  היא תוכל להוזיל משמעותית את עלויות הניטור.
מכשיר ייחודי נוסף שנבחן והותקן לאחרונה בתחנת אחיסמך הינו מכשיר רציף לבדיקת חיידקים במים מסופקים - מכשיר ה- Colifast ALARM. המכשיר דוגם אוטומטית את המים כל 16 שעות ומסוגל לזהות חיידק קולי צואתי או אי-קולי אחד ב-100 מ"ל. בחינה של המכשיר הראתה כי נוכחות של חיידקים שאינם ממשפחת הקוליפורמים אינה מייצרת התרעות שווא. לעומת זאת, חדירה של חיידק אחד ממשפחת הקולי הצואתי או האי-קולי מייצרת התרעה. שיטת המדידה במכשיר מבוססת על תגובה של אנזימים הנמצאים בחיידק, למצע גידול מיוחד הנמצא במכשיר. מצע זה מפורק על ידי אנזימים הנמצאים בחיידקי הקולי וכתוצאה מהתגובה מתקבל תוצר פלורוסנטי הנמדד על ידי המכשיר.
הוספה של מערכות אלו למערך הניטור הרציף והתאמתן לצורכי החברה תשפר משמעותית את מערך ניטור המים של "מקורות" ותספק אינדיקציה על חדירת מזהמים למערכת אספקת המים.

 

 


 

אספקת המים בשנת 2014

עריכה: ויויאן ברוך, יחידת משאבי מים

חורף 2013/14
כמויות הגשמים שירדו בחורף 2013/14 היו נמוכות מהממוצע הרב שנתי. הדבר ניכר במיוחד באזורי הצפון והמרכז. לעומת זאת במישור החוף הדרומי, ובחלקים גדולים מהנגב, הגענו לממוצע הרב שנתי ומעבר לו. בשל פיזור הגשמים ותדירות אירועי הגשם, המילוי החוזר היה נמוך מהממוצע בכנרת ובאקוויפר ירקון תנינים.
בשקלול ארצי מסתכמות כמויות המשקעים ב-62% ביחס לממוצע הרב שנתי. להלן טבלה המתארת את כמויות הגשם לחורף 2013/14:
 
טבלה מס' 1: כמויות המשקעים בחורף 2013/14צריכה בשנת 2014

טבלה מס' 2: צריכה מצטברת שנתית לפי מגזרים  2014 מול 2013

מגזר 

צריכה 2013 

צפי הצריכה 2014 

שינוי בצריכה

 מיליון מ"ק (מלמ"ק) 

% שינוי 

חקלאות 

668.7

692.5

23.8

3.6%

תעשיה 

84.3

85.9

1.6

1.9%

בית 

703.6

707.4

3.7

0.5%

סה"כ 

1,457 

1,486 

29 

2.0% 

הערות:

1. הצריכה הביתית כוללת אספקה לשכנים כולל העברה לממלכת ירדן ולפלשתינאים.

2. רשות המים אישרה השנה לספק לצרכני המים השפירים  לחקלאות, 30% מעבר להקצבה.


מקורות אספקת המים

בסוף שנת 2013  המדיניות הראשונית לתכנון ההפקה בשנת 2014 הייתה:
    •    צמצום הפקת מתקני ההתפלה ל- 80%
    •    הפקה מהכנרת למפא"ר (מפעל המים הארצי) כ-240 מלמ"ק
    •    הפקה מקידוחי ירקון תנינים והחוף לאספקת הצריכה הנדרשת
    •    הפעלת תחנת חדרה צפונה
כתוצאה מחורף מאוד שחון, מפלסי האקוויפרים הנמוכים וכמות המים הזמינים לכנרת הגיעו למינימום היסטורי ועל פי הנחיות ועדת התפעול, שהתקיימה בתאריך 30/03/2014, עודכנה מדיניות התפעול לצמצום ההפקה מהכנרת והגברת הפקה מאקוויפר ירקון תנינים ואקוויפר החוף.

ההפקה ממקורות המים הראשיים הסתכמה  בכ-810 מלמ"ק:
    •    כ-120 מלמ"ק מהכנרת למפא"ר
    •     כ-80 מלמ"ק מאקוויפר החוף
    •    כ-240 מלמ"ק אקוויפר ירקון תנינים
    •    כ-370 מלמ"ק קניית מים מותפלים


מצב מקורות המים הראשיים
 

כנרת
כמות המים הזמינים לכנרת לשנה ההידרולוגית 13/14 הוא לחציון מים זמינים של כ-25- מלמ"ק(!),
לעומת 331 מלמ"ק בחציון הרב שנתי.
ערך נמוך שכזה לא נמדד מעולם, מאז החלו המדידות של יבולי הכנרת.
המפלס הצפוי (חציון) לסוף נובמבר 2014 הינו 212.90- מ', נמוך כ- 150 ס"מ ממפלס המינימום בשנת
2013, וכ-10 ס"מ גבוה בלבד מהקו האדום התחתון (213.00- מ').
מפלס זה מתאים לתכנית שאיבה שנתית מעודכנת של כ-120 מלמ"ק למפא"ר.

תרשים מס' 1: מפלס כנרת בשנים 1990 – 2014אקוויפר ירקון תנינים (ירת"ן)
באקוויפר ירקון תנינים המפלסים נמוכים ממפלסי השנה הקודמת בכל האזורים בכ-36–255 ס"מ.
הקווים האדומים לאקוויפר ירקון תנינים: ירת"ן צפוני +9 מטר, ירת"ן מרכזי +12 מטר 
וירת"ן דרומי +13 מטר.

תרשים מס' 2: מפלסים מייצגים באקוויפר ירקון תנינים 2014-1989
הנתונים המופיעים בטבלה ובגרף הנ"ל לקוחים מתוך הדו"ח החודשי של השירות ההידרולוגי "נתונים הידרולוגים מייצגים ל-10/2014".אקוויפר החוף
באקוויפר החוף המפלסים גבוהים ממפלסי השנה הקודמת באזורי מרכז ודרום בכ-46-30 ס"מ.
לעומת זאת, המפלסים נמוכים ממפלסי השנה הקודמת באזור צפוני בכ-45 ס"מ.

תרשים מס' 3: מפלסים מייצגים באקוויפר החוף 1989-2014  תרשים מס' 4: התפתחות אספקת המים ממקורות הראשיים

קליטת מי גאויות, כמויות במלמ"ק

תרשים מס' 5: ניצול מי גאויות בחורפים 2001/02 – 2013/14

 

טבלה מס' 3 : ניצול מי גאויות בחורפים 2001/02 – 2013/14

 טקס הערכת עובדים על רישום פטנטים 

מאת: יוסי יעקבי, מנהל יחידת ®WaTech

 

חברת "מקורות", באמצעות  יחידת ®WaTech, מעודדת רישום והגנה על קניין רוחני שמפתחים עובדי החברה. עד היום הוגשו לרישום כ-11 פטנטים. 2 נוספים נמצאים בתהליך בחינה באשר ליישום הרישום.

החברה הפכה למסורת את הטקס שבו היא מציינת לשבח את העובדים הממציאים ומתגמלת אותם.

בתאריך 28/12/2014 נערך טקס ובו תוגמלו 4 עובדים בגין רישום וקיבול פטנטים:

א. גרישה סטפנובסקי – בגין רישום בפועל של פטנט בישראל בתחום ההגנה הקתודית. זהו הפטנט הראשון של "מקורות" שנרשם בישראל. המצאתו של גרישה מייעלת את תחום ההגנה הקתודית וחוסכת בעלויות תפעול ותחזוקה.

ב. עמי שורק ואוראל מרקוביץ – בגין הגשת פטנט "צינורות משולבים". המצאה חדשנית המאפשרת ביצוע קידוחים אופקיים גדולי קוטר העולים על 250 מטר ובעלי תוואי עקמומי, ביעילות גבוהה ותוך חיסכון במשאבים. הפתרון יושם עד עתה ב-3 פרויקטים ועתיד להיות מיושם בפרויקטים נוספים.

ג. סיון בלייך – בגין הגשת פטנט "היפוך זרימה בהתפלה ב-3 דרגות ויותר". המצאה זו משלימה המצאה של אוניברסיטת בן-גוריון שהביאה להקמת חברת ROTEC, שהינה חברה שותפה של "מקורות". ההמצאה מאפשרת שיפור משמעותי וחלופות נוספות ליישום תהליך היפוך הזרימה בהתפלת מים מליחים ומי ים.

 

צילום: קובי וולף


 

כנס MAR-SAT

מאת: רלי בר-און, מנהלת קשרי שותפים

"מקורות" אירחה כנס בשם MAR-SAT, שארך 4 ימים. הכנס שילב חוקרים משתי תוכניות מחקר, שזכו למימון האיחוד האירופאי: MARSOL - לחקר הידרולוגי של החדרת מים מותפלים לאקוויפר, ו-DEMOWARE - להדגמה של טכנולוגיות מתקדמות לטיפול בשפכים. הכנס בוצע ביוזמתם של יוסי גוטמן ואבי אהרוני.
יש לציין את ההיענות היפה של  35 חוקרים ממגוון מדינות במערב אירופה, שהגיעו למרות המצב הפוליטי בישראל.
ביום הראשון הציגו קבוצות המחקר השונות בפרויקט MARSOL את ממצאיהן לשאר הקבוצות. ביום השני סיירו החוקרים באתר ההחדרה בנחלי מנשה ונהנו מסיור בעיר נצרת. ביום השלישי התארחו החוקרים באתר השפד"ן והתרשמו מפעילות המו"פ שמבוצעת שם וממתקני המט"ש (מכון לטיפול בשפכים). ביום הרביעי התארחנו במשרדי ISERD, המנהלת הישראלית למו"פ אירופאי, שהסכימו לתמוך בארגון הכנס ולנדב לאירוע את אולם הכנסים שברשותם, ללא תשלום.  
קיבלנו פידבקים מצוינים מהאורחים על תוכן האירוע, רמת המקצועיות ב"מקורות" ואופן האירוח.

צילום: משה ברקון

 


לתגובות, כתבו אלינו | שלח לחבר | הדפס |
Share |
למעלה